28 Şubat 2015 Cumartesi

ABDULLAH ÇAĞRI ELGÜN

HAYATI HAKKINDA BİLGİLER
Adı soyadı: Abdullah Çağrı ELGÜN  

Bitirdiği Okul: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ve  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  SOSYAL BİLİMLERENSTİTÜLERİNDE aynı anda MASTER YAPTI;   
      
ANABİLİM DALI: Türk Dili, Dilleri (Türkçenin Yabancılara Öğretimi)                                

Görevi: BASIN MÜŞAVİRİ

Medenî Durumu: Evli
Çalıştığı Yer: Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı İlk Göreve Başladığı Tarih: 16 Haziran 1980
(Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü)
Kadro Derecesi: ¼
Hizmet Yılı: 30

Görev Yaptığı Yerler:

1980-1982, Ankara, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünde ÖĞRENCİ İŞLERİ ile DEĞERLENDİRME  ŞUBESİ MEMURLUĞU,
1982-1983, Kayseri, İl Sağlık Müdürlüğü, Tayin ve AtamalarıDEĞERLENDİRME MEMURLUĞU,
1983-1984, Kayseri, İl Sağlık Müdürlüğü, Genel İdare Şefliği,
1984-1985, Kayseri, Sağlık Meslek Lisesi'nde Türk Dili ve EdebiyatıÖğretmenliği,
1985-1987, Kayseri, Sağlık Meslek Lisesi'nde Müdür Yardımcılığı,
1987-1993,Ankara, Keçiören Çevre Sağ. Mes Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,
1994-1995, Kayseri, Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü,
1995-1997,Kazakistan, Abay Devlet Üniversitesi'nde DOĞU DİLLERİ DOÇENTLİĞİ YAPTI.
2000-2004,Kayseri, Erciyes Üniversitesi Türk Dili Derslerini okuttu.
2000-2004,KAYSERİ, SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ'nde TÜRK DİLİ DERSLERİni okuttu.
2004-2006, Kayseri, Sağlık Eğitim Enstitüsü MÜDÜR YARDIMCILIĞI
2006-2008, Kayseri, Sağlık Eğitim Enstitüsü MÜDÜRLÜĞÜ
2008-2010, Ankara Sağlık Bakanlığı, Sağ. Eğitimi Genel Müdürlüğü EĞİTİM UZMANI;
2010-2014, Ankara Sağlık Bakanlığı Kamu Hast. Kurm. Kalite Gözlem ve Eğitim Daire Başkanlığı,
2014…     Halen SAĞLIK BAKANLIĞI, Halk Sağlığı Kurumu BASIN MÜŞAVİRİ olarak görevini yürütmektedir.

ÇEKTİĞİ DİZİ FİLMLER:

1) Ata Yurdunda Gezinti (26) Yirmi altı Bölüm.
2) Eşekli Kütüphane (9) Dokuz Bölüm

OYMADIĞI DİZİ FİLMLER :

“Beni Affet”; “Unutma Beni”, “Hıyanet Sarmalı”, “Rüzgârlı Sokak” ,“Deniz Yıldızı”

Kayseri’de dünyaya geldi. Kayseri Atatürk İlkokulu, Fevziçakmak Ortaokulu, Kayseri Lisesini bitirdi. 
Ankara Gazi Eğitim Fakültesi'nde LİSANS, Erciyes Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitülerinde Türk Dili ve Türk Dilleri üzerine iki yerde MASTER yaptı.

İlk Yaz Dergisi, Gevher Nesibe Dergisi ve Gevher Nesibe Dergisi Haber Bülteni ile Türk Ocağı Dergisinin Kurucularındandır. Ayrıca İlk Yaz Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği; Gevher Nesibe Dergisi Haber Bülteni ile Gevher Nesibe Dergisi ve Türk Ocağı Dergilerinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.

Erciyes, Gülpınar, Hakses, Doğuş Edebiyat, Küçük Dergi, Çınar, Töre, Kayseri İl Yıllığı, Kayseri’de Sağlık, Yeşilay, Laçin, Geçit, Çemen, Yeniden Diriliş, Kayseri Kültür Ocağı, Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, Türk Yurdu, Türk Edebiyatı, Türk Dünyası Tarih, Artı Eğitim, Anasam, Orkun, Kurultay, Gökkubbe, İlesam Haber, Maki, Ölçek,(http://www.haberolcek.com/makale/563/abdullah--cagri--elgun.aspx) gibi çeşitli gazete ve dergilerde eserleri ve hakkında yazılar yayınlandı.  

Kayseri Hakimiyet,  Kayseri Haber, Kayseri Anadolu Haber Gazetelerinde uzun yıllar  köşe yazarlığı yaptı. Kayseri Özvatan Haber Bülteni, Sağlık Sen Haber Bülteni, Kayseri Devlet Hastanesi Haber Bülteni, Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesi Haber Bülteni, gazete, dergi ve haber bültenlerinde yazıları yayınlandı.

Kayseri Halk Aşıkları Gününü organize etti. Elif Televizyonunda Salı ve Perşembe günleri, Başak Televizyonunda Salı ve Pazar Akşamları; Erciyes TelevizyonundaÜniversitenin akademik personeli ve konusunda uzman olarak tanınmış kişilerle dört yıl boyunca şiir, edebiyat, kültür programları ve aktüel konular olmak üzere, sohbet programlarını yaptı ve yönetti.

SOSYAL HAYATI:

Kayseri’de Elif TV. Başak TV. Erciyes TV’lerinde Tarihten Günümüze Türk Şiiri, Genel Kültür, Sohbet Programları Yaptı Öğretim Üyeleri, Aydın Kesim ve konunun uzmanları ileGRUP SOHBETLERİ yaptı ve AÇIK OTURUMLARI yönetti.

Kazakistan’ın Abay Devlet Üniversitesi'nde  DOÇENT olarak görev yaptığı sırada hazırladığı (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Yakutistan Türk Cumhuriyetleri ile ilgili) yirmi altı bölümlük"ATAYURDUNDA GEZİNTİ" adlıTelevizyon Dizisi ERCİYES TV’de beş ay süreyle yayınlandı. SHOW TV’DE EŞEKLİ KÜTÜPHANE FİLMİ yayınlandı. Bir çok Devlet Programlarını dayöneten ve sunuculuğunu gerçekleştiren ELGÜN, Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL, Başbakan Mesut YILMAZ ve hanımlarının açılış konuşmalarında da sunuculuk yaptı. 

Kayseri Hakimiyet Gazetesinde “ Gesi Belgeseli ” ve“Belgelerle Ermeni Günlüğü” adı ile fotoğraflı belgesel yayınladı. Aynı gazetede “Ufukların Ötesi” adı ile köşe yazarlığı yaptı.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde Rektör Mehmet ŞAHİN ve Kültür Spor Daire Başkanı Hüseyin CÖMERT döneminde, “Fotoğraflarla Türk Dünyasından Görüntüler”  adı ile bir  Fotoğraf   Sergisi  düzenledi. 
Kazakistan Almatı Televizyonunda“Türkiye’deki Cirit Oyunları” konulu bir konuşma yaptı. Kazakistan’ınTaldıkargon şehrinde, Kazak Türkçesive Türkiye Türkçesi ile “20.yy Klasik Türk Edebiyatçıları” konulu yirmi sayfalık bir Tebliğ sundu. (Abay  Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri Kafetrası Tarafından Rusça olarak yayınlandı.) 
Halen, Haber Ankara’da Günebakış Gazetesi, Haberin Kıblesi (http://www.habergunebakis.com/haberdetay/864-Abidin-G%C3%BCneyli%E2%80%99nin-hayat%C4%B1-ve-eserleri.html) ; (http://abdullahcagrelgun.blogspot.com/2011/07/haberin-kiblesi-yazar-akademisi-on.html) ta da köşe yazarlığı yapmaktadır.
1 Nisan Dünya Şiir GünüKoordinatörlüğü,  Erciyes Üniversitesi Nisan Kültür ve Sanat Haftası  Şiir Koordinatörlüğü yaptı.

Uzun yıllardır, KUNG-FU, JUDO ve TEAK WAN DO (II.GIP) Uzakdoğu sporları yaptı. 1982 yılından 1986 yılına kadar KAYSERİ  Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü Teak Wan-Do  Bölge Ajanlığı, Uzakdoğu SPOR OKULLARINI ve SPOR müsabakalarını KOORDİNE ETTİ. KAYSERİ’deki TÜM UZAKDOĞU SPOR OKULARINDAKİöğrencilerin başarı belgeleri ve diplomalarını düzenleyip imza attı.

Kayseri/Develi’de, bütün Develihalkının katıldığı, ERMENİLER ve TEHCİR OLAYI konulu bir konferans tertipledi. Develi’de, “Göcekler Göğerince” “Bir Ölüm Trafik”, “Çanakkale Geçilmez” adlı piyesleri,Kayseri’den ordu komutanlarının da katıldığı büyük bir davette sergiledi.Kayseri Valiliği ve  İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliği ile düzenlenen 21 Mart  2000 Nevruz Kutlamalarını yönetti ve sunuculuğunu yaptı.

FAALİYETTE BULUNDUĞU KURULUŞLUR:

1) Kayseri Ju Do Spor Kulübü(Yönetim Kurulu);
2) Kayseri Hilâl Ay Kung Fu  Spor Kulübü (Yönetim Kurulu),
3) Kayseri Teak Wan-Do  Bölge Ajanlığı,
4) Kayseri Kültür ve Turizm Derneği (KTKD),
5) Kayseri, Akkışla ve Yöresi Türkmenler Derneği,
6) Ankara, Gazi Eğitimliler Vakfı (GEMVAK),
7) Yörük Türkmenleri Vakfı (YÖRTÜRK),
8) Ankara Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Genel Merkezi,
9) Türkiye Makedon Dostluk Derneği Genel Merkezi,
10) Aydınlar Ocağı (Başkan Yardımcısı),
11) Türk Ocakları (Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Adayı),
12) Büyük Anadolu Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı;
13) Ankara Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkez i(Yönetim Kurulu),(TYB),
14) Ankara İlim ve Edebiyat Eserleri Sahibi Meslek Birliği Genel Merkezi (İLESAM)
15) Ankara, Sağlık Sen Genel Merkezi (Üye) ..vb Kamu Yararına çalışan dernek kuruluş ve vakıflarda yöneticilik ve üyelik  görevlerinde bulundu.

ALDIĞI ÖDÜLLER

1) 1982 Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün Düzenlediği  “ EĞİTİM METODOLOJİSİ ve TEKNOLOJİSİ”  BAŞARI BELGESİ;
2) 1984 Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün Düzenlediği “ REHBERLİK ve DANIŞMANLIK”  BAŞARI BELGESİ;
3) 1984 Yılı TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge BaşkanlığıCumhuriyetimizin 60.Yılı münasebetiyle ÜSTÜN HİZMET ve ŞÜKRAN  BELGESİ; 
4) 1991 Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün Düzenlediği “ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ ” BAŞARI BELGESİ;
5) 1994 Yılı Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisinin 200. sayıya ulaşmasının anısına TEŞEKKÜR BELGESİ;
6) 1995 Yılı Bizim Gençlik Aylık Kültür ve Sanat Dergisinin düzenlediği  “ŞAİRLER ANTOLOJİSİ”  TEŞEKKÜR BELGESİ;
7) 1995-1997 Yıllarında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Almatı Abay Devlet Üniversitesi TARİH FAKÜLTESİ DEKANLIĞI, TEŞEKKÜR BELGESİ;
8) 1995-1997 Yıllarında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Almatı Abay Devlet ÜniversitesiREKTÖRLÜĞÜ DOĞU DİLLERİ BÖLÜMÜ, TEŞEKKÜR BELGESİ;
9) 1999-2000 Öğretim Yılında“CUMHURİYETİN 75. YILI”Çerçevesinde düzenlenen Öğretmenler arasında yapılan Makale Yarışmasında “ATATÜRK ÇAĞDAŞ EĞİTİM ve ÖĞRETMEN” konulu makâlesiyle İL BİRİNCİLİĞİ; 
10) 2000 Anadolu İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği (ANASAM) “KAYSERİ ŞAİRLER GÜNÜ”,  TAKDİR BELGESİ;
11) 2000 Yılı, Kayseri Kültür ve Turizm Derneğinin düzenlediği  “1.DÜNYA ŞİİR GÜNÜ” dolayısı ile TEŞEKKÜR BELGESİ;
12) 2000-2001 Yıllarında “OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU’NUN 700. YILI”çerçevesinde düzenlenen makâle yarışmasında “OSMANLI ve VELİAHT TÜRKİYE” konulu makâlesiyle İL BİRİNCİLİĞİ ve Türkiye GenelindeMANSİYON ve PARA ÖDÜLLERİ;
13) 2001 Yılı, Kayseri Kültür ve Turizm Derneğinin düzenlediği “2.DÜNYA ŞİİR GÜNÜ” dolayısı ile TEŞEKKÜR BELGESİ;
14) 2001 Yılı, Erciyes Üniversitesi’nindüzenlediği “ 2.KAYSERİ ŞAİRLER GÜNÜ” dolayısı ile TEŞEKKÜR BELGESİ;
15) 2002 Yılı, Kayseri Turizm ve Kültür Derneği’nin düzenlediği “9. DÜNYA ŞİİR GÜNÜ” dolayısı ile TEŞEKKÜR BELGESİ;
16) 2002 Yılı “ERCİYES AYLIK FİKİR VE SANAT DERGİSİNİN 300. SAYIYA ULAŞMASINI SAĞLAYAN YAZARLARINA”  TEŞEKKÜR
BELGESİ;
17) 2005 Yılı “Kayseri Turizm ve Kültür Derneği”, “Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi”, “Çemen Şiir Dergisi”, “Yeniden Diriliş Kültür Ocağı Dergisi”Yönetim Kurulu Başkanlığının “AHMET’İN AKKIŞLASI”  kitabının çıkışına  TEŞEKKÜR BELGESİ;
18) 2007 Yılı Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’nun düzenlediği ŞİİR DİNLETİSİ’nde  TEŞEKKÜR BELGESİ;
19) 2007 Yılı,Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesinin düzenlediği Kültür Sanat Ödülleri çerçevesinde   “2007 YILI KAYSERİ KÜLTÜRÜNE HİZMET ÖDÜLÜ” ;
20) 2008 Yılı, Kayseri Turizm ve Kültür Derneği’nin düzenlediği “3.Dünya Şiir Günü” dolayısı ile TEŞEKKÜR BELGESİ;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder